OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa Osnovi turističkog informacionog sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Kreira logički dizajn sa dijagramima tokova podataka (DTP) za informacioni sistem sa definisanim parametrima; 2. Tumači princip funkcionisanja odredjenog Informacionog sistema na osnovu (DTP) na različitim nivoima dekompozicije; 3. Struktuira rječnik podataka za specificirane tokove podataka; 4. Kreira tabele u bazama podataka i povezuje tabele po ključevima; 5. Vrši jednostavne obrade podataka kroz kreiranje upita (queries) i izvještaja (reports); 6. Primjenjuje znanje iz baza podataka za kreiranje primjera informacionog sistema u turizmu i hotelijerstvu; 7. Objasni osnovne koncepte i prednosti web informacionih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MATIJA BARJAKTAROVIĆ1x1
147B+37P
MAJA LAKIČEVIĆ1x2
147B+37P
IRENA OROVIĆ2x2
147B+37P

Rezultati ispita u septembarskom roku - popravni ispit

Termin ispita u Covid roku

Rezultati ispita u septembarskom roku

Rezultati nakon popravnog ispita

Rezultati ispita

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Rezultati nakon ispita