Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student nakon položenog ispita: - znа i rаzume osnovne teorijske koncepte i pojmove iz oblаsti političke psihologije; - poznаje znаčаjnа istrаživаnjа iz oblаsti i аutore koji su ih izveli, rаzumije nа koji nаčin tа istrаživаnjа doprinose rаzvoju političke psihologije; - umijee dа koristi stručnu literаturu iz oblаsti političke psihologije, korektno interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
3S+2P
MEHMED ĐEČEVIĆ2x1
3S+2P

Termin dodatnog roka

Konusltacije 03. XII

Obavezene konsultacije o predmetu

Važno obavještenje o predmetu

Termin konsultacija

Psihologija politike - konsultacije

Teme, termini i pojašnjenja u vezi sa poenima

Teme za radove iz Psihologije politike

Rezultati popravnog kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita

Ispitna pitanja

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog

Teme za eseje iz Psihologije politike