Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   24.12.2020
  Termin dodatnog roka
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   29.11.2020
  Konusltacije 03. XII
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   02.11.2020
  Obavezene konsultacije o predmetu
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   18.11.2019
  Važno obavještenje o predmetu
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   25.10.2019
  Termin konsultacija
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   17.10.2019
  Psihologija politike - konsultacije
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   11.07.2019
  Termini kolokvijuma i ispita u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   29.01.2019
  Rezultati nakon porpavnog završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   29.12.2018
  Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   29.12.2018
  Termini završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   11.12.2018
  Termin popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   04.12.2018
  Predavanje, 10. XII
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   02.12.2018
  Rezultati kolokvijuma iz Psihologije politike
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   19.11.2018
  Termin kolokvijuma iz Psihologije politike i gradivo
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   19.11.2018
  Plan rada na časovima vježbi do kraja semestra
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   12.10.2018
  Predavanje u ponedeljak, 15. 10.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   09.10.2018
  Termin predavanja i vježbi u zimskom semstru 2018/19.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   01.10.2018
  Uvodni čas vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   17.01.2018
  Termin popravnog ispita iz Psihologije politike
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   27.12.2017
  Termini završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   19.12.2017
  Termin popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   24.11.2017
  Termin vježbi i izlaganja do kraja semestra
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   23.11.2017
  Termin kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   02.11.2017
  Vježbe iz Psihologije politike
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   27.10.2017
  Termin i gradivo za kolokvijum
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   23.10.2017
  Pomjeranje vježbi iz Psihologije politike
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   22.10.2017
  Predavanja iz Psihologije politike
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   07.10.2017
  Vježbe iz Psihologije politike
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   03.10.2017
  Psihologija politike - vježbe
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   31.08.2017
  Rezultati ispita u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   02.08.2017
  Promjena termina ispita iz Psihologije politike
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-PSIHOLOGIJA POLITIKE -   21.07.2017
  Ispit iz Psihologije politike u avgustovskom/septembarskom roku