Stankov Nemanja


Stankov Nemanja
Šifra: 900626
Prezime i ime: Stankov Nemanja
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017)
1 Politička sociologija1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017)
2 Politička ekonomija2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
2 Politička sociologija1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
2 Politička sociologija1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
2 Politička sociologija1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
2 Politička sociologija1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad
2 Politička sociologija1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
3 Institucije EU1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
4 Javno mnjenje1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017)
4 Politički sistem Evropske unije2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017)
4 Političko ponašanje2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
5 Institucije EU
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
5 Institucije EU1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
5 NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
5 NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
6 Evropske integracije1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
6 Evropske integracije1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
6 Javno mnjenje1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
8 Spoljna politika1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije