Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Analizira pojam i strukturu državne i javne uprave - Ilustruje praktičan značaj organa javne uprave u društvu - Analizira pojam, vrste i karakteristike upravnog nadzora i kontrole - Objasni upravni postupak, njegove faze i karakteristike - Analizira ulogu uprave u sistemu podjele vlasti - Obrazloži pojam i vrste rukovodjenja i službenički sistem u javnoj upravi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN MARKOVIĆ2x1
2S+1P

Javna uprava - Popravni završni ispit (dodatni rok)

Javna uprava - Završni ispit i Popravni završni ispit

Javna uprava - I kol.

Javna uprava - Popravni završni ispit

Javna uprava - Popravni kol.

Javna uprava - Završni ispit

Javna uprava - literatura i ispitna pitanja