Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNA UPRAVA -   24.01.2019
  Javna uprava - Popravni završni ispit (dodatni rok)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNA UPRAVA -   01.01.2019
  Javna uprava - Završni ispit i Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNA UPRAVA -   19.11.2018
  Javna uprava - I kol.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNA UPRAVA -   23.01.2018
  Javna uprava - Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNA UPRAVA -   29.12.2017
  Javna uprava - Popravni kol.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNA UPRAVA -   19.12.2017
  Javna uprava - Završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNA UPRAVA -   20.11.2017
  Javna uprava - I kol. (novi termin)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNA UPRAVA -   06.11.2017
  Javna uprava - predavanje
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNA UPRAVA -   26.10.2017
  Javna uprava - termin I kol.