Milan Marković

dr Milan Marković

redovni profesor | Fakultet političkih nauka

  -Rođen 11. 02. 1963. godine u Titogradu (Podgorica). -Diplomirao na Pravnom fakultetu u Titogradu (Podgorica), 1986. godine. -Dobitnik Studentske nagrade ,,19. decembar” i Povelje Univerziteta, a 1986. godine proglašen za najboljeg studenta u Crnoj Gori. -Magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. -Predmet naučnog interesovanja ustavno i upravno pravo, javna uprava. -Bio je prodekan na Pravnom i Fakultetu političkih nauka, član Zakonodavno pravnog odbora Skupštine RCG, član Sudskog...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave