Milan Marković


Milan Marković
Šifra: 310194
Prezime i ime: Milan Marković
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1UPOREDNO USTAVNO PRAVO3 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1ZAŠTITA USTAVA I LJUDSKIH PRAVA2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne1USTAVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne2USTAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2USTAVNO PRAVO4 x 20 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke2SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne3NAUKA O UPRAVLJANJU3 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne4UPRAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4UPRAVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne5JAVNA UPRAVA2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne5DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA U CRNOJ GORI2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6UPRAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor