Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Uporedi upravne sisteme prema efikasnosti i efektivnosti u organizacionom i funkcionalnom smislu - Analizira pojam, elemente i značaj elektronske uprave - Objasni značaj javne uprave za osnovne demokratske vrijednosti društva i države - Analizira razvijenost i efikasnost javne uprave sa stanovišta javnih službi, demokratije i ljudskih prava - Prepoznaje pojavu loše uprave i obrazloži mjere za njeno otklanjanje - Analizira zajedničke karakteristike sistema javne uprave

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Savremeni sistemi javne uprave - Redovni septembarski rok (nova satnica)

Savremeni sistemi javne uprave - Popravni završni ispit (novi termin)

Savremeni sistemi javne uprave - Završni ispit (novi termin)

Savremeni sistemi javne uprave - nastava online (2)

Savremeni sistemi javne uprave - nastava online

Savremeni sistemi javne uprave - nastava online

Savremeni sistemi javne uprave - nastavni materijali

Ispitna pitanja - Savremeni sistemi javne uprave