Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE -   19.03.2020
  Savremeni sistemi javne uprave - nastavni materijali
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE -   28.05.2017
  Ispitna pitanja - Savremeni sistemi javne uprave