EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA STANKOV2x1
39B+8S+10P
OLIVERA KOMAR2x1
39B+9S+11P

Upis ocjena

Rezultati drugog roka

Rezultati prvog ispitnog roka

Satnice ispita

Bodovi tokom semestra

Prezentacije - link

Materijali vježbe

Materijali sa preostalih predavanja

Vježbe - materijali

Materijal sa petog predavanja

Materijal vježbe

Materijali sa četvrtog predavanja