Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   21.12.2021
  Materijali vježbe
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   20.12.2021
  Materijali sa preostalih predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   30.11.2021
  Materijal sa petog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   30.11.2021
  Vježbe - materijali
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   23.11.2021
  Materijali sa četvrtog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   23.11.2021
  Materijal vježbe
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   12.11.2021
  Materijali s vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   09.11.2021
  Materijali sa trećeg predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   02.11.2021
  Materijali - vježbe
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   26.10.2021
  Materijal sa drugog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   19.10.2021
  Materijal sa prvog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   22.12.2020
  Materijal sa posljednjeg predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   08.12.2020
  Vježbe - materijali
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   07.12.2020
  Prezentacija sa osmog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   01.12.2020
  Prezentacija sa predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   21.11.2020
  Zadaci
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   16.11.2020
  Prezentacija sa šestog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   13.11.2020
  Prezentacija sa prethodna dva predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   11.11.2020
  Materijali - vježbe
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   28.10.2020
  Trece predavanje - Upitnik
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   20.10.2020
  Grupe za nacrt rada i materijali
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   13.10.2020
  Link za istrazivanje
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   12.10.2020
  Drugo predavanje - Zakljucivanje u anketnim istrazivanjima
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   05.10.2020
  Prvo predavanje - Istorija anketnih istrazivanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   28.12.2019
  Osmo predavanje
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   13.11.2019
  Vježbe i priprema za test
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   12.11.2019
  Nedostajuće prezentacije
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   05.11.2019
  Materijali sa petih i šestih vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   29.10.2019
  Materijali sa šestog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   25.10.2019
  Materijali sa trećih i četvrtih vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   24.10.2019
  Materijali sa petog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   22.10.2019
  Materijali sa trećeg predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   15.10.2019
  Materijali sa drugog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   08.10.2019
  Materijali sa drugih vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   02.10.2019
  Materijali sa prvog predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   02.10.2019
  Materijali sa prvih vježbi