Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasniti važnost socijalnih dimenzija zdravlja i bolesti; - Sistemskii kritički preispitivati temeljne principe i bitne konstitutivne elemente dominante, službene biomedicinske paradigme zdravlja, bolesti i liječenja; - Opisati načine na koji se socijalni rad može integrisati u područje zdravstvene zaštite; - Objasniti sve važnije aspekte socijalne zaštite koji mogu imati uticaja na stanje zdravlja i načine/vrste liječenja; - Adekvatno opštiti (komunicirati) u pismenom i govornom obliku ili na neki od drugih načina sa korisnikom usluga

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDA METHADŽOVIĆ1x1
3S+1P
PREDRAG RAKOČEVIĆ2x1
3S+1P

Posjeta Centru za mentalno zdravlje

Socijalni rad u zdravstvu - VJEŽBE

Socijalni rad u zdravstvu- predavanje

Socijalni rad u zdravstvu - link za predavanje

Termin popravnog kolokvijuma

Socijalni rad u zdravstvu - LINK ZA PREDAVANJE

Socijalni rad u zdravstvu-rezultati redovnog kolokvijuma

Socijalni rad u zdravstvu - ECTS katalog

Bodovi na vježbama

Rezultati popravnog kolokvijuma

Socijalni rad u zdravstvu - REZULTATI

Socijalni rad u zdravstvu - rezultati ispita