Methadžović Buda

mr Methadžović Buda

saradnik u nastavi mr | Fakultet političkih nauka

mr Buda Methadžović e-mail: budamethadzovic94@gmail.com Rođena je u Podgorici. Studentkinja je doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Osnovne, specijalističke i magistarske studije završila je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore na studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad sa prosječnom ocjenom A. ...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - uvodno predavanje

Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Socijalni rad u zdravstvu-rezultati redovnog kolokvijuma

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Predavanje

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalni rad sa pojedincem

Popravni kolokvijum

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada -termin popravnog kolokvijuma

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada -promjena satnice održavanja kolokvijuma

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad sa pojedincem-kolokvijum

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - kolokvijum