Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - REZULTATI

30.12.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - rezultati

25.12.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Socijalni rad u zdravstvu - termin kolokvijuma

12.12.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - rezultati kolokvijuma

28.11.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Socijalni rad u zdravstvu - predavanje

19.11.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Rezultati II kolokvijuma

20.12.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Popravni kolokvijum

20.12.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Ispitni rok

20.12.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Rezultati kolokvijuma

20.11.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Socijalni rad u zdravstvu - prvi kolokvijum

01.11.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Socijalni rad u zdravstvu - termini ispita

22.01.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Socijalni rad u zdravstvu - drugi kolokvijum

18.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Socijalni rad u zdravstvu - popravni I i II kolokvijuma

18.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Socijalni rad u zdravstvu - vježbe

04.10.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

Prof. AGIMA LJALJEVIĆ - OBAVJEŠTENJE !

12.09.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - rezultati ispita

07.09.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - obavještenje!

28.08.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU

SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - promjena termina ispita!

11.08.2017