TEORIJA ARHITEKTURE 3


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ2x1
31B+20S+4P