ZEMLJIŠNA POLITIKA I PRAVNA REGULATIVA


Semestar: 8
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se dastudent, nakon položenog ispita Zemljišna politika i pravna regulativa: 1. Posjeduje znanje o zemljIšnoj politici i upravljanju prirodnim i javnim dobrima; 2. Razumije pravnu i zakonodavnu regulativu, relevantnu za arhitektonsku i urbanističku praksu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BOJKOVIĆ2x1
27B+20S+5P