ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE VI


Semestar: 8
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 6: 1. Ima sposobnost da izradi i predstavi projekte objekata odgovarajuće tipologije – objekti kulture i spektakla, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći društveni i fizički kontekst; 3. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata odgovarajuće tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 4. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ROVČANIN PREMOVIĆ2x1
28B+20S+15P
KATARINA RADEVIĆ1x1
28B+20S+15P
MARIJA MILIKIĆ1x1
28B+20S+15P
NEMANJA MILIĆEVIĆ1x1
28B+20S+15P
NIKOLINA SEKULOVIĆ1x1
28B+20S+15P
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ1x1
28B+20S+15P