ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE IV


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 4: 1. Posjeduje sposobnost da izradi i predstavi projekte objekata odgovarajuće tipologije – turistički objekti, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata odgovarajuće tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 4. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MILIKIĆ1x1
27B+21S+14P
NIKOLINA SEKULOVIĆ1x1
27B+21S+14P
SANJA PAUNOVIĆ ŽARIĆ1x1
27B+21S+14P
SANJA SEKULOVIĆ1x1
27B+21S+14P
VELJKO RADULOVIĆ3x1
27B+21S+14P