SAVREMENA ARHITEKTURA


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonika Prostor: 1. Shvata prostor, odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja i potrebe korisnika prostora; 2. Razumije uticaj teorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture. 3. Primjenjuje adekvatno poznavanje teorijskih koncepata u procesu projektovanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ2x1
37B+12S+36P