URBANISTIČKO PLANIRANJE


Semestar: 8
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA SAVIĆ1.33x1
22B
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1.33x1
22B
SLAĐANA LAZAREVIĆ1.33x1
22B
SVETISLAV G. POPOVIĆ3x1
22B