ARHITEKTONSKA GRAFIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonske grafika: 1. Posjeduje znanje o značaju i primjeni vizuelnih umjetnosti i njihovom uticaju na arhitekturu; 2. Shvata prostor, odnos između čovjeka i prostora i objekta i njegovog okruženja, i sposoban je da navedeno predstavi na vizuelno adekvatan način; 3. Ima sposobnost da predstavi projekte objekata različite tipologije, razmjere i složenosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EMA JAŠAROVIĆ -ALIHODŽIĆ1x1
51B+5S+1P
KATARINA RADEVIĆ1x2
51B+5S+1P
SANJA SEKULOVIĆ1x2
51B+5S+1P