OSNOVI PROJEKTOVANJA I


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KOMATINA
SANJA PAUNOVIĆ-ŽARIĆ
MARIJA BOJOVIĆ
EMA JAŠAROVIĆ-ALIHODŽIĆ