NACRTNA GEOMETRIJA I PERSPEKTIVA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: 1. Objekte i njihove međusobne odnose prikaže u aksonometriji; 2. Konstruiše sjenke geometrijskih tijela i arh. objekata; 3. Crta perspektivne slike objekta, kao i njihove sjenke; 4. Konstruiše likove objekata u ogledalima, refleksije; 5. Vlada osnovnim postupcima restitucije i fotogrametrije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ.67x2
61B+1S+65P
SANJA SEKULOVIĆ.67x2
61B+1S+65P
GORDANA ROVČANIN-PREMOVIĆ2x1
61B+1S+65P
.67x2
61B+1S+65P

Rezultati - 16.09.2022 01:09

Razultati popravnog ispita - 04.07.2022 23:02

Rezultati završnog ispita - 23.06.2022 23:27

Predavanja - 19.04.2022 11:55

Predavanja - 21.03.2022 10:23

Link za predavanja - 28.02.2022 20:46