NACRTNA GEOMETRIJA I PERSPEKTIVA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: 1. Objekte i njihove međusobne odnose prikaže u aksonometriji; 2. Konstruiše sjenke geometrijskih tijela i arh. objekata; 3. Crta perspektivne slike objekta, kao i njihove sjenke; 4. Konstruiše likove objekata u ogledalima, refleksije; 5. Vlada osnovnim postupcima restitucije i fotogrametrije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1x2
76B+38P
GORDANA ROVČANIN-PREMOVIĆ1x2
76B+38P
MARIJA JEVRIĆ2x1
76B+38P