KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAUŠEVIĆ1x1
44B+19S+20P
1x3
44B+19S+20P
ŽELJKA RADOVANOVIĆ2x1
44B+19S+20P