Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 4+2+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumiju potrebe za energijom i da uoče mogućnosti ušteda u različitim sektorima: poljoprivreda, industrija, zgradarstvo, usluge, transport; 2. Razumiju specifičnosti potrošnje energije kućnih aparata; 3. Izvrše osnovne ekonomske proračune.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC