ANTIČKA FILOZOFIJA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN KRCUNOVIĆ2x1
24B+3P
BOGOLJUB ŠIJAKOVIĆ4x1
24B+3P

Nova objava - 28.02.2021 19:38

Nova objava - 29.12.2020 09:44

Nova objava - 27.12.2020 09:49

Nova objava - 22.12.2020 10:51

Nova objava - 20.12.2020 09:39

Nova objava - 15.12.2020 08:53