Dušan Krcunović

dr Dušan Krcunović

docent | Filozofski fakultet

Doc. dr Dušan Krcunović Rođen sam 3. oktobra 1969. godine u Nikšiću, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Studije filosofije završio sam 20. septembra 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na matičnom Odsjeku za filosofiju u Nikšiću angažovan sam kao saradnik u nastavi u januaru 1998. godine. Nakon studijskog boravka u Grčkoj (Patra) školske 2001/02. godine u svrhu učenja novogrčkog jezika, odbranio sam magistarski rad na Odjeljenu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 27....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAMaster1TEME IZ GRČKE FILOZOFIJE3 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne1ISTORIJA FILOZOFIJE OD TALESA DO PLATONA0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne1ANTIČKA FILOZOFIJA I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMagistarske1TEHNIKA NAUČNOG RADA I2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster1METODOLOGIJA I TEHNIKA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2ISTORIJA FILOZOFIJE OD ARISTOTELA DO BOETIJA0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2ANTIČKA FILOZOFIJA II0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAMaster2SAVREMENA POLITIČKA FILOZOFIJA2 x 12 x 10 x 0
FFISTORIJAMagistarske2TEHNIKA NAUČNOG RADA II0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3UVOD U FILOZOFSKU ANTROPOLOGIJU2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4FILOZOFSKA ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4SAVREMENA FILOZOFSKA ANTROPOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5MODERNA ONTOLOGIJA2 x 11 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5PRAKTIKUM IZ ESTETIKE0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne8MODERNI I SAVREMENI PRAVCI U ONTOLOGIJI0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne8DIPLOMSKI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 24.05.2021 10:45

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 17.05.2021 13:08

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 26.04.2021 12:18

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 19.04.2021 12:13

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 12.04.2021 13:52

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 05.04.2021 10:21

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 29.03.2021 11:06

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 22.03.2021 10:53

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 15.03.2021 11:55

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 08.03.2021 10:40

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 01.03.2021 12:27

Filosofija (2017)-Antička filozofija I

Nova objava - 28.02.2021 19:38