Dušan Krcunović


Dušan Krcunović
Šifra: 191119
Prezime i ime: Dušan Krcunović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne1ISTORIJA FILOZOFIJE OD TALESA DO PLATONA0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne1ANTIČKA FILOZOFIJA I0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2ISTORIJA FILOZOFIJE OD ARISTOTELA DO BOETIJA0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2ANTIČKA FILOZOFIJA II0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3UVOD U FILOZOFSKU ANTROPOLOGIJU2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4FILOZOFSKA ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4SAVREMENA FILOZOFSKA ANTROPOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5MODERNA ONTOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne8MODERNI I SAVREMENI PRAVCI U ONTOLOGIJI4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije