FILOSOFSKE DISCIPLINE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1.Poznaje sistemski karakter filosofije (njegov istorijski razvoj i savremeno stanje stvari). 2.Razlikuje predmetna polja temeljnih filosofskih disciplina i njihovu istorijsku „borbu“ za poziciju „prve filosofije“. 3.Demonstrira aristotelovsko-dekartovski i kantovski sistem znanja. 4.Vlada modernim i savremenim filosofskim epohalnim preokretima u sistemu znanja (prosvetiteljstvo, fenomenologija, filosofija egzistencije). 5.Primjenjuje disciplinarni pristup u području teorijske i praktične filosofije. 6.Kritički preispituje odnos i hijerarhiju tradicionalnih i savremenih filosofskih disciplina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO PEROVIĆ2x1
37B
2x1
37B

Nova objava - 22.04.2020 15:18

Nova objava - 07.04.2020 13:25

Nova objava - 30.03.2020 21:59

Nova objava - 26.03.2020 09:30

Nova objava - 23.03.2020 16:46

Nova objava - 23.03.2020 13:34

Nova objava - 20.05.2020 11:35

Nova objava - 13.05.2020 12:40

Nova objava - 06.05.2020 16:14

Nova objava - 29.04.2020 13:00

Nova objava - 22.04.2020 12:10

Nova objava - 14.04.2020 13:06