Drago Perović

dr Drago Perović

vanredni profesor | Filozofski fakultet

Драго Перовић je рођен 8. јануара 1970. у Никшићу гдје је завршио основну (1984) и средњу школу (1988). Основне студије философије на Филозофском факултету у Никшићу завршио је 1994, а постдипломске студије на Оделењу за филозофију Филозофског факултета у Београду гдје је 18. јануара 1999. одбранио магистарски рад на тему Вријеме и...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave