DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA RADOVIĆ2x1
3B