Milica Jelić

dr Milica Jelić

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet

Milica Jelić, doktor pedagoških nauka. Osnovne studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu otpočela septembra 2004.godine u Nikšiću, a diplomirala 2008.godine. U junu 2011.godine magistrirala na temu “Različiti oblici profesionalne orijentacije srednjoškolaca” pod mentorstvom prof. dr Saše Milića. Doktorsku disertaciju na temu "Vaspitni uticaji na razvoj identiteta kod djece predškolskog uzrasta kroz aspekte samokontrole i inicijativnosti”  odbranila je 2020....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAMaster1RAD SA DAROVITOM DJECOM3 x 11 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2PEDAGOŠKA RESOCIJALIZACIJA3 x 11 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster2OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURASpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3UVOD U DIDAKTIKU3 x 10 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne3DIDAKTIKA3 x 12 x 10 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne4ORGANIZACIJA NASTAVE0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4ORGANIZACIJA NASTAVE I UČENJA3 x 10 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne4OSNOVE ORGANIZACIJE NASTAVE3 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5OPŠTA PEDAGOGIJA -TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne5OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5PEDAGOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5PEDAGOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6PEDAGOGIJA II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milica Jelić, Sanja Čalović Influences of preschool on the development of self-control in preschool children in MontenegroSouth African Journal of Education

Obavjestenja iz nastave