Milica Jelić

dr Milica Jelić

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet

Milica Jelić, doktor pedagoških nauka. Osnovne studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu otpočela septembra 2004.godine u Nikšiću, a diplomirala 2008.godine. U junu 2011.godine magistrirala na temu “Različiti oblici profesionalne orijentacije srednjoškolaca” pod mentorstvom prof. dr Saše Milića. Doktorsku disertaciju na temu "Vaspitni uticaji na razvoj identiteta kod djece predškolskog uzrasta kroz aspekte samokontrole i inicijativnosti”  odbranila je 2020....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAMaster1RAD SA DAROVITOM DJECOM3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster1DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2PEDAGOŠKA RESOCIJALIZACIJA3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster2DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE0 x 00 x 00 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURASpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster2OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3UVOD U DIDAKTIKU3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4ORGANIZACIJA NASTAVE I UČENJA3 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5OSNOVI PEDAGOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne5OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5PEDAGOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5PEDAGOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6PEDAGOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne9RAD SA DAROVITOM DJECOM2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milica Jelić, Sanja Čalović Influences of preschool on the development of self-control in preschool children in MontenegroSouth African Journal of Education

Obavjestenja iz nastave