Milica Jelić

dr Milica Jelić

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet

Milica Jelić, doktor pedagoških nauka. Osnovne studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu otpočela septembra 2004.godine u Nikšiću, a diplomirala 2008.godine. U junu 2011.godine magistrirala na temu “Različiti oblici profesionalne orijentacije srednjoškolaca” pod mentorstvom prof. dr Saše Milića. Doktorsku disertaciju na temu "Vaspitni uticaji na razvoj identiteta kod djece predškolskog uzrasta kroz aspekte samokontrole i inicijativnosti”  odbranila je 2020....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAMaster1RAD SA DAROVITOM DJECOM3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2PEDAGOŠKA RESOCIJALIZACIJA3 x 11 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3UVOD U DIDAKTIKU3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4ORGANIZACIJA NASTAVE I UČENJA3 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5OSNOVI PEDAGOGIJE2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5PEDAGOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5PEDAGOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6PEDAGOGIJA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milica Jelić, Sanja Čalović Influences of preschool on the development of self-control in preschool children in MontenegroSouth African Journal of Education

Obavjestenja iz nastave