KRITIČKA TEORIJA DRUŠTVA


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN MARAŠ3x1
5B+1S
2x1
5B+1S