Srđan Maraš

dr Srđan Maraš

docent | Filozofski fakultet

Srđan Maraš (Pariz, 1973) Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 1999. godine u radnom je odnosu na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Univerziteta Crne Gore, gdje radi na Katedri za filozofiju u trenutnom zvanju docenta u nastavi na nastavnim predmetima: Uvod u Estetiku, Moderna i Savremena estetika, Uvod u ontologiju i Kritička teorija društva. Počev od studijske 2014/2015 godine angažovan je u svojstvu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne4UVOD U ONTOLOGIJU2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4UVOD U ESTETIKU2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5MODERNA I SAVREMENA ESTETIKA3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster3Kritička teorija društva3 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave