Srđan Maraš


Srđan Maraš
Šifra: 191151
Prezime i ime: Srđan Maraš
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAMaster2SAVREMENA POLITIČKA FILOZOFIJA0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4UVOD U ONTOLOGIJU2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4UVOD U ESTETIKU2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije