Srđan Maraš


Srđan Maraš
Šifra: 191151
Prezime i ime: Srđan Maraš
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne1FILOZOFSKI POJMOVI I PROBLEMI-UVOD U FILOZOFIJU0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2FILOSOFSKE DISCIPLINE0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4UVOD U ONTOLOGIJU2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4UVOD U ESTETIKU2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5UVOD U ONTOLOGIJU0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5MODERNA I SAVREMENA ESTETIKA3 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5PRAKTIKUM IZ ESTETIKE0 x 01 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6SAVREMENA FILOZOFIJA XX VIJEKA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6ISTORIJA ONTOLOGIJE0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne7ISTORIJAFILOZOFIJE XX--OG VIJEKA0 x 03 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne7MODERNA I SAVREMENA ESTETIKA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije