SOCIOLOGIJA RADA II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira savremene pristupe u organizovanju i usmjeravanju rada - Objasni značaj sociološkog znanja za izučavanje marketinga - Primijeni sociološko znanje u mobiliziciji ljudskih resursa u radnim organizacijama - Analizira konflikte koji se javljaju u radnim organizacijama i ukaže na načine njihovog prevazilaženja - Objasni značaj sociološkog pristupa u proučavanju preduzetništva

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ
GORAN ĆERANIĆ