Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-Sociologija rada II -   04.05.2020
  Ucenje na daljinu - Sociologija rada II
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-Sociologija rada II -   15.05.2018
  Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije rada II (15.05.2018)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-Sociologija rada II -   17.04.2018
  Rezultati popravnog kolokvijum iz Sociologije rada II (17.04.2018)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-Sociologija rada II -   15.04.2018
  Termin ispita
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-Sociologija rada II -   28.03.2018
  Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije rada II (27.03.2018)