SOCIOLOGIJA PORODICE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE ŠAROVIĆ2x1
4B+2S
1x1
4B+2S