Rade Šarović


Rade Šarović
Šifra: 195162
Prezime i ime: Rade Šarović
Titula: prof dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1SOCIOLOGIJA MORALA0 x 00 x 00 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUOsnovne2SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIOLOGIJA SELA I2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIOLOGIJA SELA I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZVOJA2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4SOCIOLOGIJA SELA II0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA PORODICE2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA GRADA0 x 01 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA PORODICE I2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GRADA2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SAVREMENE PORODICE2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA PORODICE II2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI II0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA PORODICE II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vladimir Bakrač, Danijela Vuković Ćalasan, Predrag Živković, Rade ŠarovićAdventists in Montenegro—From the Atheistic Psychosis of Socialism to the Post-socialist Individuation of AdventismReligions
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šarović Rade, Ćeranićć Goran, Samardžić ObradМатериальное положение предпринимателей Черногории в самооценкахСоциологические исследования (Sotsiologicheskie issledovaniia)
Opširnije