Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije organizacija (13.04. 2021)

Ucenje na daljinu - Sociologija organizacija

Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije organizacija

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz Sociologije organizacija (16.04. 2019)

Nova objava - 20.04.2020 19:52

Nova objava - 31.03.2020 13:23