Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA -   13.04.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije organizacija (13.04. 2021)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA -   04.05.2020
  Ucenje na daljinu - Sociologija organizacija
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA -   15.05.2019
  Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije organizacija
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA -   16.04.2019
  Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz Sociologije organizacija (16.04. 2019)