Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni pojmove migracije, natalitet, mortalitet, fertilitet, nupcijalitet... - analizira demorafska kretanja i trendove i izračuna stope nataliteta i mortaliteta u određenom društvu ili sredini; - razlikuje unutrašnje, spoljnje, dnevne, sezonske i migracije u urbanim i ruralnim područjima: - prepoznaje probleme koje migraciona kretanja i trendovi proizvode u određenom društvu ili sredini, (akcenat na crnogorskom društvu);

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 20.10.2020 21:40

Nova objava - 14.10.2020 21:49

Nova objava - 13.10.2020 19:51

Nova objava - 07.10.2020 20:03

Nova objava - 06.10.2020 17:14

Nova objava - 06.10.2020 16:53