Tatjana Vujović


Tatjana Vujović
Šifra: 191278
Prezime i ime: Tatjana Vujović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1SOCIJALNA DEMOGRAFIJA3 x 12 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U SESTRINSTVU0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne2VJEŠTINE KOMUNIKACIJE U STOMATOLOGIJI I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIJALNA PATOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIJALNA PATOLOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3VJEŠTINA KOMUNIKACIJE U STOMATOLOGIJI.66 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4SOCIJALNA PATOLOGIJA II0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne4VJEŠTINE KOMUNIKACIJE U MEDICINI I4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije