Tatjana Vujović

dr Tatjana Vujović

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet

Tatjana Vujović – rodjena je u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i srednju Gimnaziju ,, Slobodan Škerović,,. Diplomirala je na Filozofskom Fakultetu u Nikšiću iz oblasti socijalne patologije  sa prosječnom ocjenom 10. Od 2002.godine radila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na poslovima asistenta-saradnika na katedri za sociologiju. Magistrirala na Filozofskom fakultetu u Niksiću 2006. godine sa prosječnom ocjenom 10 na predmetu socijalna patologija na temu ,,Uticaj roditeljskog zlostavljanja i zanemarivanja na javljanje...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1SOCIJALNA DEMOGRAFIJA3 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI / DIPLOMSKI / RAD0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI /DIPLOMSKI / RAD0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIJALNA PATOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster3SOCIOLOGIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA2 x 12 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster3SOCIOLOGIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Sociologija (2017)-Socijalna demografija

Nova objava - 20.10.2020 21:40

Sociologija (2017)-Socijalna demografija

Nova objava - 14.10.2020 21:49

Sociologija (2017)-Socijalna patologija

Nova objava - 14.10.2020 12:38

Sociologija (2017)-Socijalna demografija

Nova objava - 13.10.2020 19:51

Sociologija (2017)-Socijalna patologija

Nova objava - 07.10.2020 20:21

Sociologija (2017)-Socijalna demografija

Nova objava - 07.10.2020 20:03

Sociologija (2017)-Socijalna demografija

Nova objava - 06.10.2020 17:14

Sociologija (2017)-Socijalna demografija

Nova objava - 06.10.2020 16:53

Sociologija (2017)-Socijalna demografija

Nova objava - 30.09.2020 17:38

Sociologija (2017)-Socijalna demografija

Nova objava - 29.09.2020 17:05

Sociologija (2017)-Sociologija društvenih devijacija

Nova objava - 14.04.2020 23:17

Sociologija (2017)-Sociologija društvenih devijacija

Nova objava - 08.04.2020 22:42