Tatjana Vujović


Tatjana Vujović
Šifra: 191278
Prezime i ime: Tatjana Vujović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1SOCIJALNA DEMOGRAFIJA3 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIJALNA PATOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIJALNA PATOLOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije