ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja za predmet Engleski jezik II (semestar II, broj ECTS 2, fond časova 2P)Po položenom ispitu student će biti u mogućnosti da: 1.demonstrira tačnu upotrebu osnovnih gramatičkih pravila u govoru i pisanju; 2. prepoznaje, ispravlja gramatičke greške u govoru i pisanju; 3. koristi stečena znanja u pismenoj i usmenoj prezentaciji i prenošenju informacija vezanih za geografske karakteristike svoje zemlje; 4. samostalno piše kraće forme na engleskom jeziku (paragraf, ese, formalno/neformalno pismo) 5. usavrši stečenu tehniku prevođenja sa engleskog i na engleski jezik.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ1x1
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ2x1
94B+8S+2P

Nova objava - 22.09.2020 13:26

Engleski jezik II VJEZBE SOCIOLOGIJA - 15.05.2020 09:22

Nova objava - 14.05.2020 14:25

Nova objava - 07.05.2020 15:03

Engleski jezik II VJEZBE SOCIOLOGIJA - 06.05.2020 20:41

Nova objava - 23.04.2020 13:34