Spomenka Nikolić

mr Spomenka Nikolić

viši lektor mr | Filološki fakultet

Visi lektor sa punim radnim vremenom   Magistrirala sam 1999. sa temom Kontrastivna analiza engleskih adjektivala ali sam svoju karijeru na Univerzitetu Crne Gore zapocela mnogo ranije. O mog pocetka rada na Departmanu za Engleski jezik I literature, bila sam aktivno ukljucena  i izvodila nastavu iz razlicitih jezickih vjezbi. Sada, mogu sa ponosom da ustvrdim da sam  clan akademskog osoblja kao visi lektor sa punim radnim vremenom. Sa puno entuzijazma organizujem svoje casove. Uvodim razlicite teme kroz tekuce jezicke kurseve. Zelim da...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave