Spomenka Nikolić

mr Spomenka Nikolić

saradnik u nastavi | Filološki fakultet

Visi lektor sa punim radnim vremenom   Magistrirala sam 1999. sa temom Kontrastivna analiza engleskih adjektivala ali sam svoju karijeru na Univerzitetu Crne Gore zapocela mnogo ranije. O mog pocetka rada na Departmanu za Engleski jezik I literature, bila sam aktivno ukljucena  i izvodila nastavu iz razlicitih jezickih vjezbi. Sada, mogu sa ponosom da ustvrdim da sam  clan akademskog osoblja kao visi lektor sa punim radnim vremenom. Sa puno entuzijazma organizujem svoje casove. Uvodim razlicite teme kroz tekuce jezicke kurseve. Zelim da...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Njemački jezik i književnost (2017)-Engleski jezik VI

Rezultati ispita iz Engleskog jezika 6

Ruski jezik i književnost-Drugi strani jezik VI (engleski)

Rezultati ispita iz Engleskog jezika 6

Ruski jezik i književnost-Drugi strani jezik VI (engleski)

Nova objava - 05.09.2021 19:13

Njemački jezik i književnost (2017)-Engleski jezik VI

Nova objava - 05.09.2021 19:12

Geografija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Pedagogija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Predškolsko vaspitanje (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Geografija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Pedagogija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Predškolsko vaspitanje (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Geografija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Pedagogija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE