Spomenka Nikolić


Spomenka Nikolić
Šifra: 190907
Prezime i ime: Spomenka Nikolić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK STRUKE III0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK STRUKE IV0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK V0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK 50 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKO NOVINARSTVOOsnovne5ENGLESKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije