Spomenka Nikolić

mr Spomenka Nikolić

saradnik u nastavi | Filološki fakultet

Visi lektor sa punim radnim vremenom   Magistrirala sam 1999. sa temom Kontrastivna analiza engleskih adjektivala ali sam svoju karijeru na Univerzitetu Crne Gore zapocela mnogo ranije. O mog pocetka rada na Departmanu za Engleski jezik I literature, bila sam aktivno ukljucena  i izvodila nastavu iz razlicitih jezickih vjezbi. Sada, mogu sa ponosom da ustvrdim da sam  clan akademskog osoblja kao visi lektor sa punim radnim vremenom. Sa puno entuzijazma organizujem svoje casove. Uvodim razlicite teme kroz tekuce jezicke kurseve. Zelim da...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK STRUKE III0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK STRUKE IV0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK V0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK 50 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKO NOVINARSTVOOsnovne5ENGLESKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Geografija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Pedagogija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Predškolsko vaspitanje (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Geografija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Pedagogija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Predškolsko vaspitanje (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Geografija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Pedagogija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Predškolsko vaspitanje (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Geografija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Pedagogija (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

Predškolsko vaspitanje (2017)-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE