OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opiše nastanak i razvoj pedagogije; - Objasni osnovne pedagoške pojmove i kategorije; - Analizira osnovne faktore razvoja ličnosti; - Definiše komponente vaspitanja; - Opiše opšte vaspitne principe i metode; - Objasni stepene vaspitnog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA JELIĆ