METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠK .RADOM


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Obrazloži prednosti i ograničenja pojedinih nastavnih metoda i oblika provjere znanja u nastavi sociologije. 2. Analizira predmetne programe iz sociologije u gimnaziji i srednjim stručnim školama, funkcije i način korišćenja udžbenika i drugih izvora znanja. 3. Planira i priprema realizaciju nastave sociologije u srednjoj školi (izrada godišnjeg i mjesečnog plana rada i pisanih priprema za čas). 4. Organizuje nastavu sociologije u gimnaziji i srednjim stručnim školama u skladu sa zahtjevima savremene koncepcije nastave i učenja. 5. Primjenjuje teorijska znanja iz metodike sociologije u procesu realizacije planiranih aktivnosti, vrednovanja učeničkih postignuća i metodičke efikasnosti nastave. 6. Podstiče učenike na aktivno učešće u radu na času (razvijanje sposobnosti samostalnog i kritičkog mišljenja, interdisciplinarno povezivanje znanja i interaktivno učenje). 7. Unapređuje metodička znanja, vještine i kompetencije potrebne za kontinuirani profesionalni razvoj i doživotno učenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKA GVOZDENOVIĆ2x1
1S
4x1
1S

Metodika nastave sociologije sa školskim radom (IV sedmica nastave)- 08.03.2022 23:15

Metodika nastave sociologije sa školskim radom (II godina master studija)- Ogledni čas

Metodika nastave sociologije sa školskim radom - XV sedmica nastave 24.05.2021

Metodika nastave sociologije sa skolskim radom - XIV sedmica nastave 17.05.2021

Metodika nastave sociologije sa školskim radom (predavanja) - XIII sedmica nastave 10.05.2021 10:54

Metodika nastave sociologije sa školskim radom (predavanja) - XII sedmica nastave 03.05.2021

Vježbe iz predmeta: Metodika nastave sociologije sa školskim radom- Primjer pisane pripreme za čas