Slavka Gvozdenović


Slavka Gvozdenović
Šifra: 190242
Prezime i ime: Slavka Gvozdenović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA3 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster2METODIKA NASTAVE FILOZOFIJE3 x 13 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster2TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE2 x 12 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2INTERAKTIVNA NASTAVA3 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠK .RADOM2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6UVOD U SOCIOLOGIJU OBRAZOVANJA2 x 12 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA2 x 11 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne7TEORIJSKE OSNOVE METODIKE NASTAVE FILOZOFIJE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije