PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRISTINA RAJKOVIĆ2x1
17B+9S+6P
JELENA MAŠNIĆ3x1
17B+9S+6P