Bojana Miletić

dr Bojana Miletić

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet

Rođena je 28. avgusta 1983. godine u Sarajevu, gdje je započela osnovno obrazovanje, a osnovnu i srednju  školu završila je u Plužinama. Diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na Odsjeku za psihologiju. Na istom fakultetu upisuje postdiplomske studije i 2011. godine odbranila je magistarski rad na temu:“ Percepcija osobina rukovodilaca kao faktor motivacije zaposlenih“. Doktorsku disertaciju pod nazivom :“Vaspitni stilovi roditelja i odnos adolescenata prema školi“ odbranila je 2015....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAMaster1MENTALNO TESTIRANJE3 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1MENTALNO TESTIRANJE2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2SOCIJALNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster3PSIHOLOŠKI PRISTUP U SOCIJALNOM RADU3 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3TEORIJA TESTOVA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3PSIHOMETRIJA I0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster3PSIHOLOŠKI PRISTUP U SOCIJALNOM RADU2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4PSIHOMETRIJA II0 x 00 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4PRINCIPI PSIHOLOŠKOG MJERENJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5SOCIJALNA PSIHOLOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6SOCIJALNA PSIHOLOGIJA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave