PSIHOLOŠKI PRAKTIKUM I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA JOVOVIĆ2x1
30B
MILOŠ KANKARAŠ2x1
30B

Psihološki praktikum I - vježbe 05.10.2020.