PSIHOLOŠKI PRAKTIKUM I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što završi ovu praksu, studenti će biti u mogućnosti da: 1. prikupe podatke u eksperimentalnim uslovima; 2. Razlikuju opšte i specifične metode i tehnike korišćene u eksperimentima; 3. samostalno interpretiraju prikupljene podatke; 4. kritički razmatraju dobijene rezultate

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANJA ĐURIĆ2x1
30B+1S+4P
VOJIN SIMUNOVIĆ2x1
30B+1S+4P

Psihološki praktikum I - vježbe 05.10.2020.