PSIHOLOGIJA U ZAJEDNICI SA INTERVENCIJOM U KRIZI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BOGDANOVIĆ2x1
17B+7S+5P
VESELINKA MILOVIĆ2x1
17B+7S+5P